DETTE SIER KUNDENE VÅRE OM OSS

Info kommer snart

Link under utvikling

Info kommer snart

Info kommer snart

Info kommer snart

Info kommer snart

PROSJEKTEKSEMPLER

Omlegging av tak


Bytte av papptak på en hytte i Stavern

Før

Etter

Når må taket byttes?


Har man takstein på taket, så bør dette holde i minimum 30 år, men kan også ha en levetid på 50 år.

Beliggenhet, type takstein og valg av undertak kan ofte ha en invirkning på levetiden.  


Takshingel og andre type papptak har ofte varighet på minimum 20 år, men holder ofte i opp til 40 år. 


Det er for alle taktyper like viktig med vedlikehold. Taket bør sjekkes minst en gang i året


Etterisolering av bolig


Her jobbes det med å etterisolere en eldre bolig. Boligen hadde ingen isolasjon fra før

Før

Etter

Hvorfor etterisolere boligen?


  • Reduserer husets varmetap og energibruk
  • Du får bedre inneklima og økt bokofort
  • Du kan kombinere etterisolering av yttervegger med moderinsering av boligen
  • Huset kan få bedre energimerke, som igjen kan øke boligens verdi


VI KAN OGSÅ HJELPE DEG